contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

новини

Вітаємо цьогорічного лауреата

natalia khananova

Вітаємо цьогорічного лауреата Премії імені Юрія Шевельова – Андрія Любку!

Премію присуджено за книгу «Саудаде» (Книги – ХХІ; Meridian Czernowitz, 2017)

Премія імені Юрія Шевельова – нагорода за художню та наукову українську есеїстику, опубліковану протягом останнього року. Вона відзначає незалежність думки та витонченість стилю і носить імʼя Юрія Шевельова, який започаткував модерну українську есеїстику.